lördag 17 maj 2014

En glimt av vår matematik - just nu

Under en period har vi arbetat med additions- och subtraktionsalgorimter på matematiklektionerna i klassen. Arbetet löper individualiserat med avstämningspunkter. Vi har ett läromedel som heter Matteborgen och vi går i och ur bok 4A och bok 4B, beroende på vad vi lärare ser att eleverna behöver öva på. Vi arbetar med gemensamma genomgångar, där eleverna ska ta över mer och mer efter vad de klarar av. Just nu är en vuxen "skrivmaskin" och eleverna berättar vad och hur den vuxna ska göra samt varför.

Vi har även använt oss av Matteboken.se ´s filmer - där en annan person visar hur metoden med algoritm i addition och subtraktion går till. Det är nyttigt att få ytterligare en annan persons genomgång. Här hittar du Matteboken.se och skolår 4. Det finurliga är att du som elev kan repetera filmerna hur många gånger du vill och du som vuxen kan se exempel på hur vi i skolan gör våra genomgångar.

Nu har klassen kommit till att göra egna, individuella inspelningar av sina uträkningar i iPads och i appen Educreations. Vi har egentligen inte iPads i vår klass, men vi har lånat ihop en klassuppsättning så att alla kan göra detta vid samma tillfälle - alla får möjligheten att spela in sin lösning och kan sedan se sin film och höra hur de resonerat under tiden de utför räkneoperationen. Tanken vi har är att vi sedan kan titta på var och ens lösningar tillsammans för att se vad som behöver utvecklas. Det fina är att det går att spela in sin lösning, titta, göra om och titta igen...
Vi övar på hur man visar hur man löser en uppgift - se dokument.

I klassen har alla elever tillgång till hörlurar med mic, så att vi kan bland annat kan göra inspelningar. Nedan kan du se hur den skriftliga instruktionen såg ut.


Algorimter i EducreationAppen Educreation finner du i Mattemappen i den iPad du får tilldelad. Du ska även ha hörlurar anslutna till din iPad.


Du ska spela in två skärminspelningar av hur du löser två olika algorimter.


Namnge varje film med ditt eget namn och “Additionsalgoritm” eller “Subtraktionsalgoritm”.


Detta är det tal du ska arbeta med först.


785 + 186 =


Det gör du en film om. Namnge filmen.


Ta en ny filminspelning och detta tal:


900 - 447 =


Namnge sedan även denna film.


Namn:
iPad:
Addition
Subtraktion
namn
1
Här skriver vi vad som behöver utvecklas, hur och varför.
Här skriver vi vad som behöver utvecklas, hur och varför.
namn
2


namn
3


osv...
45osv...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar