söndag 11 maj 2014

Europa

Geografi 

I år 5 ska vi arbeta med Europa i geografin, det vi ska göra nu är att introducera Europa i en mindre skala för att skapa bättre förutsättningar i höst. 

Alla i klassen får svara på en enkätundersökning om vilka länder i Europa som vi som går i klassen har besökt. Därefter delas barnen in i grupper utifrån vilka länder som vi har varit i. I grupper om 4- 5 personer ska barnen nu skriva ner vad de kan om landet, märka ut landet på en Europakarta och som avslutning ha en gemensam redovisning om landet inför klassen. 


Länken till enkäten hittar ni här (Glöm inte att skriva i ert namn!)
Europaenkät

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar