fredag 15 januari 2016

Information om de kommande veckorna

 Nästa vecka kommer vi ha en halv studiedag på måndag 18/1, eleverna slutar då klockan 12.00

Onsdag den 20/1 kommer vi ha en friluftsdag där man får välja mellan aktiviteterna pulka, långfärdsskidor och skridskor. Vi kommer vara utomhus mellan klockan 12:35-14:30.

Veckan därpå har vi planerat in ett studiebesök på onsdagen 27/1.  Då ska vi till Naturhistoriska muséet där vi ska gå på utställningen evolution och fossil. Vi kommer att ta bussen som går från skolan kl. 8:06, eleverna behöver därför vara i skolan innan dess (ca 07:45) för att ta emot matsäck. Vi räknar med att vara tillbaka ca 14:30. 


När det gäller de nationella proven i svenska kommer att vara under vecka 6 och i skolan så tränar vi därför inför proven. 

Inför skolvalet i år 7 så finns det nu information på lärplattformen samt dokument för skolbuss och skolskjuts. Nedan följer information från Malin Eriksson:

Inför skolvalet år 7
Nu går Ditt barn sista terminen på Vallaskolan! Vi har fått tagit hand om Ditt barn och sett det utvecklas under en längre tid och det har varit en roligt att följa dem. Den tiden tar dock snart slut och Ditt barn får nu möjlighet att söka sig till en annan skola för att fortsätta sin utvecklingsresa.
Ditt barn har Rosenborgsskolan som basplaceringsskola. Detta innebär att det har en plats garanterad där. Vill man ha en profil mot en speciell idrott eller mot musik på Rosenborgsskolan, får man ansöka till detta och göra ett inträdestest. Det finns även en allmän idrottsklass för dem som inte gör det aktiva valet idrott eller musik. Se gärna bifogad fil om Rosenborgsskolan.
Ansökan till Rosenborgsskolan, eller till någon annan skola, görs helst senast i mars/april, för att få bästa möjlighet att planera organisationen inför kommande läsår. Alla ansökningar ska dock skickas till Rosenborgsskolan då den är ert barns basplaceringsskola.
Du som vårdnadshavare kan ta kontakt med olika skolor för att se möjligheten om vad som utmanar ditt barn på bästa sätt. Skolorna bjuder också in till öppet hus för att elever och vårdnadshavare kan se verksamheten och få möjlighet att ställa frågor.
Tänk också på att elever bosatta i Enhörna har rätt till skolskjuts till skolorna i Södertälje. Det är vårdnadshavarnas ansvar att söka skolskjuts och detta kan göras så snart ni fått bekräftat skolplacering.

Dokument för de två olika ansökningarna bifogas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar